Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία

+30 210 6755555 info@arsakeio.gr

Τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία (Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων) δέχονται αιτήσεις εισαγωγής μαθητών όλο τον χρόνο.
Εισαγωγική βαθμίδα είναι το Νηπιαγωγείο (προνήπιο και νηπιαγωγείο). Η εγγραφή μαθητή σε αυτό εξασφαλίζει τη συνέχιση της φοίτησης στην επόμενη βαθμίδα κατά προτεραιότητα.

Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:
1. Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν αίτηση εισαγωγής.
2. Ορίζεται παιδαγωγική συνάντηση του μαθητή/μαθήτριας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.
Σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα αποσταλεί από το αρμόδιο τμήμα των Αρσακείων Σχολείων.
Ειδικά για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείoυ θα ζητηθεί από τους γονείς να στείλουν τον έλεγχο προόδου του παιδιού τους.
3. Οι γονείς ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της παιδαγωγικής συνάντησης.
4. Ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγγραφής με την κατάθεση προκαταβολής.
Σημειώνεται ότι η εισαγωγή νέων μαθητών στην Α’ Δημοτικού και στις ενδιάμεσες τάξεις του Δημοτικού γίνεται εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:
– για νηπιαγωγεία και δημοτικά στο 210 67.55.555 εσωτερικό 0119, email: epopteia3@arsakeio.gr,
– για γυμνάσια και λύκεια 210 67.55.555 εσωτερικό 0120, email: epopteia2@arsakeio.gr