Στόχος μας είναι η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών/μαθητριών προς και από το Σχολείο. Την ευθύνη της οργάνωσης και διαχείρισης έχει το Γραφείο Κίνησης, το οποίο σε συνεργασία με εταιρείες σχολικών λεωφορείων συντονίζει την ομαλή λειτουργία της μεταφοράς των μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα δρομολόγια σχεδιάζονται ξεχωριστά για κάθε σχολικό συγκρότημα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Στον σύνδεσμο https://dromologia.arsakeio.gr/ μπορείτε να δείτε τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων για το σχολικό έτος 2022-2023, καθώς και τις ώρες διέλευσης από τις στάσεις.

Γραφείο κινήσεως Σχολείων Ψυχικού: κ. Βαγγέλης Κοντζεδάκης, Τ: 210 6755107, εσωτ. 269, email: kinissi-ps3@arsakeio.gr

Γραφείο κινήσεως Σχολείων Εκάλης: κ. Όλγα Λέχου, Τ: 210 6218250, εσωτ. 361, email: kinissi-e1@arsakeio.gr